?
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index_dziedzina_haslo_new.php:1) in /include/classes/_sessionClass.php on line 28
Lód tworzy kr?
Użytkowników online: 85

Haseł: 58390
Definicji: 130307Hasło lód


Krzyżówkowe definicje hasła lód z dziedziny geografia na naszym serwerze:

  1.
  2. … firnowy: kryszta?y lodu spojone wskutek topnienia ?niegu powierzchniowego
  3. … firnowy: sk?ada si? z kryszta?ów lodu spojonych drobnokrystaliczn? mas? lodow?
  4. … firnowy: stadium po?rednie mi?dzy firnem i lodem lodowcowym
  5. dryfuj?cy w wodzie
  6. dryfuj?cy: Drift ice/Pack ice
  7. dryfuj?cy: gdy zwarto?? lodu nie przekracza 6/10
  8. dryfuj?cy: kra, pak lodowy
  9. dryfuj?cy: niezale?nie od jego formy i sposobu rozmieszczenia na powierzchni wody
  10. dryfuj?cy: obszar pokryty …em morskim, innym ni? sta?y
  11. jeziorny: powstaje w wyniku zamarzania powierzchniowej warstwy wody jeziornej
  12. kra na morzu
  13. kra na rzece
  14. kra p?ywaj?ca w wodzie
  15. lodowcowy: pochodz?cy z lodowca szelfowego
  16. lodowcowy: pochodzenia l?dowego
  17. lodowcowy: powsta?y na l?dzie
  18. morski - Sea Ice
  19. morski: powstaje w wyniku zamarzania powierzchniowej warstwy wody morskiej w naturze
  20. morski: powstaje w wyniku zamarzania wody morskiej w ?rodowisku naturalnym
  21. morski: przytwierdzony jest do brzegu ?ciany lodowej lub bariery lodowej
  22. morski: spotykany na morzu
  23. morski: tworzy si? i pozostaje nieruchomo wzd?u? wybrze?a
  24. morski: znajduje si? mi?dzy p?yciznami albo osiad?ymi na mieli?nie górami lodowymi
  25. na rzece zim?
  26. p?ywaj?cy - floating ice
  27. p?ywaj?cy w wodzie
  28. p?ywaj?cy: w wodzie, o dowolnej postaci
  29. pak lodowy: gdy zwarto?? lodu wynosi 7/10 lub wi?cej
  30. pakowy: gdy zwarto?? lodu wynosi 7/10 lub wi?cej
  31. pojawia si? przy zerowej temperaturze
  32. pokrywa pole firnowe
  33. powstaje w wyniku zamarzania powierzchniowej warstwy wody
  34. pripaj
  35. przylepa
  36. rzeczny: powstaje w wyniku zamarzania powierzchniowej warstwy wody rzecznej
  37. sopel , firn
  38. spotykany na morzu
  39. sta?y - Fast ice: przylepa, pripaj
  40. sta?y morski: rozci?ga si? od brzegu na odleg?o?? od kilku metrów do kilkuset kilometrów
  41. sta?y: powstaje w wyniku przymarzania do brzegu kry dowolnego wieku
  42. sta?y: powstaje w wyniku zamarzania wody morskiej w ?rodowisku naturalnym
  43. sta?y: pripaj
  44. sta?y: przylepa
  45. sta?y: przylepa, pripaj
  46. tworzy kr?
  47. tworzy si? i pozostaje nieruchomo wzd?u? wybrze?a gdzie jest przytwierdzony do brzegu
  48. woda, rodzaj
  49. wystaje wi?cej ni? 2 m nad powierzchni? wody i nazywa si? go szelfowym
  50. zim? na rzece
  51. zim? na stawie


Hasło lub wzorzec hasła:
Szukaj definicji hasła (należy podać hasło lub wzorzec hasła) Szukaj haseł dla definicji (należy podać definicję hasła)


<< Zgłoś błąd w haśle lód >>

  Zobacz wszystkie definicje krzyżówkowe hasła lód w słowniku Krzyżówki Info: lód

Data ostatniej modyfikacji hasła lód: 2019-02-09


Hasło przed lód
<<< Lozoya <<<
Hasło po lód
>>> Lścin >>>
Alfabetyczne listy haseł krzyżówkowych z geografii :
A :: B :: C :: Ć :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: Ł :: M :: N :: O :: Ó :: P :: R :: S :: Ś :: T :: U :: W :: Z :: Ź :: Ż
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2005-2012 © www.krzyzowki.info

Valid HTML 4.01 Transitional for geografia Krzyżówki Info